Dagens ord

ABDERITISK
ytterst enfaldig, efter den grekiska staden Abdera, där invånarna hade namn om sig att vara sällsport inskränkta.

Inga kommentarer: