Man är bara så gammal som man känner sig

Idag är det ungefär.... 5 år, för jag har fått öroninflammation!
Är inte det lite barnsligt?