Inget kalas utan kras...

... sa listoplisto och voltade över en gatsten som låg där den inte borde ligga. Ska man partaja som om det vore 1999 så krävs det lite blodvite för att den rätta stämningen ska infinna sig.

:-)

Inga kommentarer: